Bel 06 24920295 >>

De Optimist, school voor wereldkinderen

We zijn een gewone school, maar toch een beetje anders. Onze leerlingen zijn de kinderen van nieuwkomers die in het asielzoekerscentrum verblijven. Daar is ook de school gevestigd. We geven les, we leren kinderen lezen, schrijven, rekenen en de Nederlandse taal. Zodat zij op andere scholen in kunnen stromen.  

Ontwikkeling

Op De Optimist mag je jezelf ontwikkelen, jezelf ontdekken. Je mag hier jezelf zijn, jezelf laten zien met al je kwaliteiten en eigenaardigheden. Dit is een plek waar iedereen leert en groeit, jong en oud. We spreken erkenning en waardering uit naar elkaar voor wie je bent en wat je doet. We leren hier ook wat het betekent om in verbinding met anderen te werken en te leven. 

Vertrouwen

We staan open naar anderen, kijken met een open blik. We willen dat een ander ons kan vertrouwen, dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We nemen en geven zoveel mogelijk verantwoordelijkheid waar dat kan. We doen geen dingen die anderen zelf kunnen. 

Veiligheid

We willen een veilig klimaat scheppen. Dat vraagt om helderheid in afspraken en in de kaders. Die spreken we uit en daar houden we ons ook aan. Dat betekent, dat de school echt een veilige plek is in een context waarin het gevoel van veiligheid nog kwetsbaar is.

 

Snel naar


Contact

De Optimist
Robonsbosweg 1
1816 MK Alkmaar
Tel: 06 24920295
email de.optimist@saks.nl
Aanmelden? >>

Snel naar